Czas trwania ~ 3h
Cena : 65 – 75 zł / os – w zależności od liczby gości i programu
Program przeznaczony jest dla grup od 13 do 20 osób

W PROGRAMIE MOŻEMY ZAWRZEĆ:
Do wyboru jeden z warsztatów:

Wszystko co powstanie na warsztatach Goście zabierają ze sobą

KAŻDY PROGRAM DOSTOSOWUJEMY DO POTRZEB NASZYCH GOŚCI
Zapraszamy do kontaktu