Smoki – legendarne stworzenia, czasem straszne, czasem miłe…

Głowa smoka wykonana z metalu

Smoki od wieków fascynują nas swoją potęgą i tajemniczością. W legendach i wierzeniach Europy oraz Polski, te majestatyczne stworzenia zajmują ważne miejsce. Ich obecność jest często powiązana z zamkami, gdzie opowieści o smokach nabierają jeszcze większej mocy. Historie o smokach w europejskich zamkach przekraczają granice czasu i przestrzeni. Opowieści te są pełne magii i przygód, […]

Zamki – po co je budowano?

prosta grafika z zamkiem, smokiem i człowiekiem

Prof. Janusz Bogdanowski zaproponował następującą definicję: zamek to samodzielne dzieło obronne o zabudowie zwartej, powstałe w okresie średniowiecza, łączące dominującą funkcję obronną z mieszkalną i gospodarczą. Polska nazwa „zamek” pochodzi od zamykania drogi lub „zamknięcie”. Pojawiła się w pierwszej połowie XIV wieku i zastępowano nią nazwy łacińskie castrum, castellum i arx. Zamki są nie tylko imponującymi budowlami obronnymi, ale także świadectwem historii i kultury […]